Overwegingen om te weten over Overijssel

 

 

Inleiding OverijsselOverijssel is een betreffende de 12 provincies aangaande Nederland. Het grenst aan de provincies Drenthe, Friesland, Flevoland, Gelderland en dit buurland Duitsland. Een hoofdstad betreffende Overijssel is Zwolle. Overijssel wordt dit wordt ook wel een “Tuin aangaande Nederland” genoemd, want het heeft een omvangrijke hoeveelheid met natuur.

Je kan Overijssel onderverdelen in 3 segmenten: De kop aangaande Overijssel, Salland en Twente.

Elke streek heeft zijn eigen uiterlijk. In de kop van Overijssel tref jouw heel wat drinkwater (meren) aan, Salland heeft heuvels betreffende heel wat weilanden en in Twente zie je veel bossen. Kortom in Overijssel kan zijn heel wat te ontdekken!!

 

 

Geschiedenis over OverijsselDe allereerste lieden die het gebied Overijssel bezochten, hadden geen vaste woonplaats. Ze leefden ingeval zwervers en waren volledig afhankelijk over een natuur. Zij leefden over een jacht, de visvangst en het bijeenbrengen van wilde vruchten, wortels en noten.Indien gereedschap gebruikten ze vuurstenen. Deze vuurstenen zijn in omvangrijke aantallen in een grond gevonden. Om 2500 vanwege Christus begon de mens ons persoonlijk locatie te zoeken. De 1e landbouwers kozen de zandgronden over Twente en plaatsen langs de Vecht en Regge teneinde te wonen. Pas in een vroege Middeleeuwen gingen de mensen in een IJsselstreek wonen. Uit die tijd zijn verder veel werktuigen en gebruiksvoorwerpen over aardewerk tot uw beschikking. Tot een vijftiende eeuw werd Overijssel alsnog Oversticht genoemd. Dit Sticht is een antieke benaming voor Utrecht, een bisschopsstad, die tot in een dertiende eeuw macht uitoefende over een groot gebied. Later kreeg dit gebied een naam Overijssel, deze titel was bedacht door de personen in het westen die spraken aan het gebied aan de overzijde van een IJssel.

In de tijd aangaande Willem I kwam daar in Overijssel verdere toewijding voor handel en nijverheid (metaal en textiel). Terwijl Willem I met een macht is (1835)worden er grote verkeersverbindingen gemaakt. Zo krijgt Zwolle verbinding betreffende de IJssel en zo tevens verbinding betreffende de Zuiderzee.Omdat er meer industrie komt, horen te er meer wegen en waterwegen geschapen worden.In Twente is er heel wat textielindustrie, Twente verandert betreffende een boerengebied tot ons snel groeiend industriegebied.Behalve een aanleg aangaande een Overijsselse kanalen komt daar rond 1864 een 1e spoorwegverbinding.

In de twintigste eeuw volgen een ontwikkelingen elkander sneller. Op een steden groeien en daar worden meer wegen aangelegd, waaronder ook ons autobaan. De sterke bevolkingstoename zorgt daar vanwege dat antieke boerderijen verdwijnen en nieuwbouwwijken verschijnen. Meteen bezit Overijssel meerdere omvangrijke steden met totaal 3.084.509 inwoners.

 

 

 

 

Salland

Een landbouwers hadden akkers benodigd om voedsel te verbouwen. Ervoor hadden ze bossen gekapt. Welke afgekapte bossen zijn destijds heidevelden geworden. Een meeste heidevelden zijn alweer bossen of landbouwgrond geworden. Een velden welke nog aan zijn gebleven bestaan natuurreservaten geworden teneinde nog ons oud stukje landschap te behouden.

 

 

TwenteTwente heeft veel historie. Het bezit veel platteland, kleine steden en omvangrijke loofbossen. Twente kan zijn het oostelijke deel over Overijssel. Het kan zijn een hete regio met z’n kronkelende beekjes, riviertjes en bossen. Daar bestaan in Twente veel Saksische boerderijen (dat kan zijn ons type boerderij). De grondsoort in Twente kan zijn zand en ons weinig klei. Enige posten in Twente bestaan: Delden, Enschede, Oldenzaal, Almelo, Hengelo, Denekamp en Rijssen.

In dit oosten over Twente stroomt dit riviertje een Dinkel.De Dinkel bezit ons lengte van 84 kilometer, maar 44 kilometer ligt in Duitsland. Dit kan zijn een zijrivier betreffende een Vecht. Langs de Dinkel zijn mooie loof- en naaldbossen te gadeslaan en koren- en heidevelden. Aan het begin met een Dinkel is het ons smal riviertje, daarna wordt een Dinkel langzamer breder. Twente is een essentieel industriegebied. De grootste industrieplaatsen zijn: Enschede, Almelo en Hengelo. In Enschede waren heel wat textielfabrieken. Ten Cate en Gelderman waren welbekende namen.Na 1967 zijn er heel wat textielfabrieken gaan sluiten. Niet louter textiel was er in Twente maar verder metaalindustrie, denk in Hengelo doch aan Stork en Holec, Ernaast waren er steenfabrieken.

 

 

Een vlag en het wapen betreffende Overijssel


Een vlag over Overijssel heeft in het middelpunt ons kleine blauwe golvende balk. Dit kan zijn dit symbool van de IJssel. Met een boven en een onderkant is een recht rooie balk. Die loopt ook niet absoluut door tot een blauwe balk doch daar tussen komt nog ons gele balk. Met allebei de kanten.

Het wapen betreffende Overijssel kan zijn ons schild met daarop een rood “klimmende” Overijssel Toerisme leeuw. Daar voor loopt ons golvende lijn (IJssel). Boven het schild zit een 5 bladerige kroon. Dit wapen is met 2 kanten vastgehouden door twee klimmende leeuwen met organische kleur

overijssel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Overwegingen om te weten over Overijssel”

Leave a Reply

Gravatar